Leefstijlcoaching voor gemeentes

Leefstijlcoaches leren mensen hoe ze gezonde keuzes kunnen maken in hun dagelijks leven. Dat kan heel relevant zijn bij het werk van de gemeente binnen het maatschappelijk domein. Met meer gezondheidsvaardigheden neemt de kans op participatie immers toe. Wilt u in gesprek over de rol die een leefstijlcoach binnen uw gemeente kan spelen? Neem gerust contact op.

Een onderzoek naar leefstijlcoaching binnen de gemeentelijke maatschappelijke ondersteuning

Als WMO-consulent of consulent Werk&inkomen spreek je dagelijks met mensen die je wilt helpen om de regie te nemen over hun dagelijks leven. Het komt voor dat mensen daar de (gezondheids)vaardigheden nog niet voor hebben. Hesther Vos doet vanuit Visiom een onderzoek om de vraagstukken op dit gebied in kaart te brengen. Zo komt er meer zicht op de rol van leefstijlcoaching binnen maatschappelijke ondersteuning. Met als beste uitkomst: de klant gaat meer participeren, de consulent en de gemeente boeken resultaat, de leefstijlcoach doet zinvol werk.

Ben je WMO-consulent of consulent Werk&inkomen? Mogen we je interviewen?

Wat kan een betere leefstijl uw gemeente opleveren?

Sinds de decentralisatie in 2015 ligt de verantwoordelijkheid van de maatschappelijke ondersteuning bij Nederlandse gemeentes. Het is hun taak om met het beschikbare budget te zorgen dat bewoners participeren in de maatschappij, zo zelfredzaam mogelijk blijven en regie nemen over hun eigen gezondheid. De decentralisaties binnen het zogenoemde sociaal domein vragen van gemeentes een nieuwe kijk op sociale dienstverlening en op het ondersteunen van inwoners.
Mensen die te maken krijgen met het sociaal domein hebben vaak weinig gezondheidsvaardigheden en ondervinden regelmatig leefstijlgerelateerde (gezondheids)problemen. Hier kan Visiom verandering in helpen brengen. De leefstijlcoaches van Visiom zijn gespecialiseerd in het vergroten van gezondheidsvaardigheden en zelfredzaamheid bij hun cliënten.

Juist mensen die veel maatschappelijke ondersteuning nodig hebben kunnen baat hebben bij het leren van de juiste vaardigheden. Hiermee kunnen de doelen van de decentralisatie, zoals eigen regie nemen, zelfredzaamheid en participatie, bij steeds meer mensen worden behaald.

Hoe werkt leefstijlcoaching?

Bij knelpunten op het gebied van leefstijl (bewegen, roken, alcohol, voeding ,stress, ontspanning en slaap) leren de Visiom-coaches uw klanten de regie te nemen over hun dagelijks leven. Door de coachende manier van werken wordt de persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd en het zelfvertrouwen en de positieve gezondheid van cliënten vergroot. Ons streven is om uw ‘lastige klanten’ te veranderen in mensen die zelf positieve acties ondernemen. Door deze autonomie zullen ze eerder en meer doelen bereiken. Dat is niet alleen fijner voor uw klanten, maar ook voor uw gemeente, WMO-consulenten, werkconsulenten en andere betrokken ambtenaren. Bovendien kan grotere zelfzorg en gezondheid u op een later moment kosten besparen.

We kunnen ons voorstellen dat de leefstijlcoach een nog relatief onbekende professional is bij gemeentes. De leefstijlcoach is, anders dan bij u bekende leefstijlinterventies zoals bijvoorbeeld ergocontrol, workfit en buurtsportcoaches, gericht op de totale leefstijl van mensen. Naast voeding en bewegen zijn slaap, ontspanning, balans, stress, ongezonde gewoontes en zelfvertrouwen belangrijke aandachtsgebieden. Leefstijlcoaching is afgestemd op de persoonlijke situatie van cliënten en helpt cliënten hun grootste knelpunt(en) aan te pakken op hun eigen manier. Deze werkwijze vergroot de kans op een succesvolle en duurzame verandering.

Inmiddels zien telkens meer werkgevers de meerwaarde van leefstijlcoaching voor hun werknemers en worden leefstijlcoaches ingezet bij bedrijven om duurzame inzetbaarheid te vergroten. Dit doen zij door middel van bijvoorbeeld workshops, groepstrainingen en persoonlijke coaching.

Wat is het effect van leefstijlcoaching?

Een aantal jaren geleden is gestart met een pilot van het Coaching op Leefstijl (CoOL) project. In dit project worden deelnemers (met overgewicht en/of diabetes) begeleid naar een duurzaam gezonde leefstijl. Resultaten die gemeten werden zijn gewichtsafname en een positieve verandering in motivatie, gedrag en kwaliteit van leven (AVLEG, 2017). De resultaten van de pilot zijn zo positief dat het project gefinancierd wordt door een aantal zorgverzekeraars.
De positieve resultaten van de CoOL pilot hebben geleid tot de aankondiging dat de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI), een behandeling voor mensen met overgewicht en obesitas, per 2019 in het basispakket van de zorgverzekering komt.

Ervaring

Visiom beschikt over een landelijk team van leefstijltrainers/coaches op hbo-niveau, die met dezelfde methodiek werken en op elkaar zijn ingespeeld. We kunnen dus altijd voor u klaarstaan, ook op meerdere plekken tegelijk. Dat doen we ook regelmatig uit naam van andere opdrachtgevers. Onze leefstijlcoaches zijn de afgelopen jaren ingezet bij Pon, Siemens, de gemeente Purmerend, TenneT, IKEA, Brabant Water, De Hurks Groep, Capgemini en vele andere organisaties. We zeggen niet voor niets dat we voorop lopen in leefstijlcoaching.

Contact

Wilt u meer informatie over een van deze diensten? Neem dan gerust contact op met Meijke van Herwijnen via meijke@visiom.nl of tel. 06-51745600.