Een onderzoek naar leefstijlcoaching binnen de gemeentelijke maatschappelijke ondersteuning

Als WMO-consulent of consulent Werk&inkomen spreek je dagelijks met mensen die je wilt helpen om de regie te nemen over hun dagelijks leven. Het komt voor dat mensen daar de (gezondheids)vaardigheden nog niet voor hebben. Hesther Vos doet vanuit Visiom een onderzoek om de vraagstukken op dit gebied in kaart te brengen. Zo komt er meer zicht op de rol van leefstijlcoaching binnen maatschappelijke ondersteuning. Met als beste uitkomst: de klant gaat meer participeren, de consulent en de gemeente boeken resultaat, de leefstijlcoach doet zinvol werk.

Hier krijg je een indruk van leefstijlcoaching.

Mogen we je interviewen?

Veel kennis over knelpunten in leefstijl ligt bij WMO- en Werk&inkomen consulenten. Hesther wil graag zeven consulenten interviewen in de periode februari 2018. Deelname vraagt maximaal een half uur voorbereidingstijd plus de tijd van het interview, dat 30 tot 60 minuten duurt. Het interview wordt op vrijwillige basis afgenomen en er zitten geen verplichtingen aan vast. Hesther komt voor een interview naar de consulenten toe.

Bedankje

Bij de selectie van zeven consulenten voor de interviews, wordt gestreefd naar spreiding over de gebieden WMO en Werk&inkomen, maar ook naar een verdeling over een stadse en een dorpse omgeving.

Degenen die daadwerkelijk geïnterviewd worden, krijgen als ze dat leuk vinden van Visiom een training ‘Samen Focussen op Leefstijl’ van twee dagdelen cadeau, ter waarde van € 495. Twee dagdelen vol relevante leefstijlkennis en gespreksvaardigheden; een training beoordeeld met een 9!

Verslaglegging en privacy

De informatie uit gesprekken wordt anoniem in het onderzoek opgenomen. Dat betekent dat informatie die naar u toe kan leiden, niet wordt meegenomen in de verslaglegging. Het interview wordt getranscribeerd, waarna geïnterviewden het toegestuurd krijgen om na te lezen. Indien gewenst kunnen er nog stukken worden aangepast of verwijderd. De gegevens komen enkel beschikbaar voor Visiom als opdrachtgever, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (i.v.m. beoordeling van Hesther’s opdracht in het kader van haar opleiding Voeding & Diëtetiek) en voor Hesther Vos zelf. De genoemde partijen zullen de gegevens geheim houden. Na afronding van het onderzoek worden de opnames vernietigd.

Als er een interview-afspraak gemaakt wordt, zal Hesther je op de dag van het interview vragen een toestemmingsverklaring te ondertekenen.

Aanmelding en contact

Vragen stellen kan via hesther@visiom.nl. Op datzelfde adres kan je je aanmelden om mee te werken. We hopen van je te horen!