Leefstijlcoaching voor gemeentes

Leefstijlcoaches leren mensen hoe ze gezonde keuzes kunnen maken in hun dagelijks leven. Dat kan heel relevant zijn bij het werk van de gemeente binnen het maatschappelijk domein. Met meer gezondheidsvaardigheden neemt de kans op participatie immers toe. Wilt u in gesprek over de rol die een leefstijlcoach binnen uw gemeente kan spelen? Neem gerust contact op.

Wat kan een betere leefstijl uw gemeente opleveren?

Sinds de decentralisatie in 2015 ligt de verantwoordelijkheid van de maatschappelijke ondersteuning bij Nederlandse gemeentes. Het is hun taak om met het beschikbare budget te zorgen dat bewoners participeren in de maatschappij, zo zelfredzaam mogelijk blijven en regie nemen over hun eigen gezondheid. De decentralisaties binnen het zogenoemde sociaal domein vragen van gemeentes een nieuwe kijk op sociale dienstverlening en op het ondersteunen van inwoners.

Mensen die te maken krijgen met het sociaal domein hebben vaak weinig gezondheidsvaardigheden en ondervinden regelmatig leefstijlgerelateerde (gezondheids)problemen. Hier kan een leefstijlcoach van Visiom verandering in helpen brengen. De leefstijlcoaches van Visiom zijn gespecialiseerd in het vergroten van gezondheidsvaardigheden en zelfredzaamheid bij hun cliënten.

Juist mensen die veel maatschappelijke ondersteuning nodig hebben kunnen baat hebben bij het leren van de juiste vaardigheden. Hiermee kunnen de doelen van de decentralisatie, zoals eigen regie nemen, zelfredzaamheid en participatie, bij steeds meer mensen worden behaald.

Hoe werkt leefstijlcoaching?

Bij knelpunten op het gebied van leefstijl (o.a. dagindeling, bewegen, roken, alcohol, voeding, stress, ontspanning en slaap) leren de Visiom-coaches uw klanten de regie te nemen over hun dagelijks leven. Door de coachende manier van werken wordt de persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd en het zelfvertrouwen en de positieve gezondheid van cliënten vergroot. Ons streven is om uw ‘lastige klanten’ te veranderen in mensen die zelf positieve acties ondernemen. Door deze autonomie zullen ze eerder en meer doelen bereiken. Dat is niet alleen fijner voor uw klanten, maar ook voor uw gemeente, WMO-consulenten, werkconsulenten en andere betrokken ambtenaren. Bovendien kan grotere zelfzorg en gezondheid u op een later moment kosten besparen.

De leefstijlcoach is een nog relatief onbekende professional bij gemeentes. De leefstijlcoach is, anders dan bij u bekende leefstijlinterventies zoals bijvoorbeeld ergocontrol, workfit en buurtsportcoaches, gericht op de totale leefstijl van mensen. Naast voeding en bewegen zijn slaap, ontspanning, balans, stress, dagindeling, ongezonde gewoontes en zelfvertrouwen belangrijke aandachtsgebieden. Leefstijlcoaching is afgestemd op de persoonlijke situatie van cliënten en helpt cliënten hun grootste knelpunt(en) aan te pakken op hun eigen manier. Deze werkwijze vergroot de kans op een succesvolle en duurzame verandering.

Inmiddels zien steeds meer werkgevers de meerwaarde van leefstijlcoaching voor hun werknemers en worden leefstijlcoaches ingezet bij bedrijven om duurzame inzetbaarheid te vergroten. Dit doen zij door middel van bijvoorbeeld workshops, groepstrainingen en persoonlijke coaching. Gemeentes volgen dit voorbeeld.

Wat is het effect van leefstijlcoaching?

Het is al langer bekend dat overgewicht, chronische ziektes als diabetes en hart- en vaatziekten, maar ook somberheid en depressie sterk verminderd kunnen worden door een gezonde leefstijl. Het gaat dus om een verbetering van gezondheid én welzijn, oftewel vergroting van de positieve gezondheid zoals bedoeld in het concept van Machteld Huber. De leefstijlcoach stuurt hier expliciet

op en wordt steeds meer ingezet in allerlei situaties waar een monodisciplinaire interventie (bijvoorbeeld beweegactivering, voedingsvoorlichting, schuldhulpverlening) geen duurzame verbetering oplevert.

Het is dan ook niet vreemd dat het beroep leefstijlcoach zich heeft ontwikkeld en geprofessionaliseerd. Een aantal jaren geleden is bijvoorbeeld gestart met het Coaching op Leefstijl (CooL) project. In dit programma worden deelnemers (met overgewicht en/of diabetes) door geregistreerde leefstijlcoaches begeleid naar een duurzaam gezonde leefstijl. Resultaten die gemeten werden zijn niet alleen gewichtsafname, maar ook een positieve verandering in motivatie, gedrag en kwaliteit van leven. De positieve resultaten van de pilot hebben geleid tot de aankondiging dat de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI), een behandeling voor mensen met overgewicht en obesitas, per 2019 in het basispakket van de zorgverzekering komt en dat het CooL programma daarmee duurzaam vergoed gaat worden.

Contact

Heeft u een vraag of wilt u overleg? Stuurt u gerust een bericht aan in**@vi****.nl, dan nemen wij contact op.