De Gecombineerde Leefstijlinterventie: informatie voor huisartsen en zorggroepen

Informatie CooL@Visiom voor huisartsen en andere verwijzers

Over de GLI

Sinds 1 januari 2019 wordt de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) vergoed vanuit de basisverzekering. Voorwaarde is dat er een bewezen effectief programma wordt uitgevoerd door een geregistreerde professional. Het doel van de GLI is het verminderen van gezondheidsrisico’s door overgewicht. Naar de GLI kunnen dan ook patiënten verwezen worden die een BMI van 30 of hoger hebben, maar ook patiënten met een BMI van 25 of hoger gecombineerd met een verhoogd risico op DM2 en/of hart- en vaatziekten.

In het onderstaande filmpje van nog geen 10 minuten neemt Meijke van Herwijnen (zorg)professionals en -organisaties mee in de GLI: hoe is hij ontstaan, hoe is hij bedoeld en hoe kun je ermee omgaan?

Klik hier voor een factsheet over de GLI voor huisartsen, gemaakt door het ministerie van VWS.

CooL als bewezen effectieve GLI

Het CooL programma is zo’n bewezen effectief programma. Het wordt uitgevoerd door een leefstijlcoach uit het beroepsregister. Ook diëtisten, fysiotherapeuten en oefentherapeuten met een aantekening leefstijlcoaching kunnen bij de meeste zorgverzekeraars het programma uitvoeren.

Alle GLI’s zijn groepsprogramma’s van 2 jaar die ook een aantal individuele contactmomenten omvatten. De interventie is gericht op het stapsgewijs verbeteren van het leefpatroon om zo een duurzame verandering van de leefstijl te realiseren. Het uiteindelijke doel van de interventie is het bewerkstelligen van gewichtsverlies, het verbeteren van de lichamelijke fitheid, het realiseren van gezondheidswinst en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Visiom is een landelijk netwerk van leefstijlcoaches die aan alle voorwaarden voldoen en bij de uitvoering van het CooL programma kunnen terugvallen op 17 jaar ervaring met leefstijlcoaching en duurzaam afvallen. De locaties waar CooL@Visiom programma’s aangeboden worden, zijn hier te vinden.

Zorgcontractering

De zorgcontractering voor de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) vraagt nog steeds aandacht. De meeste zorgverzekeraars contracteren via zorggroepen/ROS’en. Om uw patiëntengroep toegang te bieden tot een GLI is het van belang om in elke plaats/regio zorgcontractering te realiseren. Is de zorggroep in een regio nog niet zo ver? Dan kan het zijn dat een CooL coach met back-up van Visiom uw patiënten kan opvangen.

De huisarts verwijst

Deelnemers hebben voor deelname aan het CooL programma een verwijzing van de huisarts nodig. Naast BMI en gezondheidsrisico is daarbij belangrijk dat er voldoende motivatie voor deelname is. De leefstijlcoach is gespecialiseerd in het verstevigen van de motivatie tot verandering, maar de deelnemer moet bij aanvang wel bereid zijn om te komen en zich in te zetten voor zijn eigen gezondheid of welzijn. Een deelnemer moet daarnaast Nederlands spreken en in een groep kunnen functioneren.

Verwijzen kan eenvoudig

Als de huisarts (of de praktijkondersteuner namens de huisarts) inschat dat het CooL programma bij een patiënt past, kunnen de volgende vragen worden gesteld:

  1. Uw gewicht zorgt ervoor dat u een verhoogd risico heeft op gezondheidsproblemen. Heeft u behoefte aan ondersteuning om uw gewicht te verbeteren?

(Zo ja:)

  1. Wilt u doorverwezen worden naar een leefstijlcoach die u twee jaar lang kan ondersteunen bij het aanpassen van uw leefgewoontes, vergoed vanuit de zorgverzekering?

(Zo ja:)

  1. Verwijzen kan vrijwel altijd via Zorgdomein of uw eigen KIS. Anders kunt u gebruik maken van een verwijsbrief of -mail.
  2. Visiom en de leefstijlcoach zorgen voor verdere informatie aan de patiënt, zodat deze zich stapsgewijs kan oriënteren op deelname aan de GLI. De verwijzer ontvangt een terugkoppeling.

Wat krijgt de patiënt?

Het CooL-programma bestaat uit een basis- en een onderhoudsprogramma. Het basisprogramma duurt ongeveer 8 maanden en het onderhoudsprogramma ongeveer 16 maanden. Na een intake volgen groepsbijeenkomsten en individuele contacten. Bij het onderhoudsprogramma is de frequentie hiervan lager en wordt het zelfmanagement van de patiënt gericht ondersteund. Binnen het programma worden de achtergronden en oorzaken van de ongezonde leefstijl samen met deelnemers bekeken en leren zij hun gewoontes aan te passen in hun eigen dagelijkse praktijk. Onderwerpen zijn niet alleen voeding en bewegen, maar ook bijvoorbeeld slaap, stressmanagement, ontspanning en het zorgen voor sociale steun. Er wordt expliciet een link gelegd naar bewegen in de eigen leefomgeving (o.a. ondersteuning vanuit de gemeente).

Waar de specifieke hulpvraag van de deelnemer het expertisegebied van de leefstijlcoach overstijgt worden deelnemers doorverwezen naar andere zorgprofessionals. Een voorbeeld is een deelnemer met DM 2 met specifieke vragen rondom een koolhydraatarm dieet, die wordt doorverwezen naar een diëtist.

We houden contact

De verwijzer wordt op meerdere momenten tijdens het programma geïnformeerd over relevante ontwikkelingen bij de patiënt. De leefstijlcoach staat ook altijd open voor collegiaal overleg.

Vragen?

Stelt u ze gerust via le***************@vi****.nl.